Stichting WEC Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut beogende instelling en heeft tot doel samen met de internationale organisatie WEC International het Evangelie te verkondigen aan de hele schepping, in het bijzonder aan hen die onbereikt zijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester plus alle langer dan een jaar in Nederland verblijvende werkers van de stichting. Allen zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen beloning voor hun diensten.

De organisatie staat bij de kamer van Koophandel ingeschreven als Stichting WEC Nederland onder nummer 56495439, het RSIN nummer is 852153958. De ANBI registratie van WEC Nederland is 008395913.

De adresgegevens zijn:
Waalstraat 40,
8303DH Emmeloord
telefoon(0527) 616 521

email-con info@wec-nederland.org

BELEIDSPLAN WEC NL – Web version – 2018 pdf-icon

Jaarverslag 2018 WEC Nederland pdf-icon

jaarrekening WEC NL 2018 pdf-icon

 

WEC Nederland Child Protection and Safeguarding Policy

WEC Nederland is committed to the protection and safeguarding of every child, including the prevention of all forms of abuse – those that we minister to and our own MKs. We want to maintain a family-friendly ethos where our children thrive and feel secure. The term child is inclusive of anyone under 18 years of age.

The principles of the policy also apply to our work with adults at risk. The categories of adults at risk include, but are not limited to, the elderly who are frail and dependent on others for aspects of their care, those receiving medical care, addicts, the homeless, prisoners, people with disabilities (including learning disabilities) that make them dependent on others, the mentally ill, the recently bereaved, and those receiving structured counselling support.

Read more: Child Protection and Safeguarding Policy NL Branch June 2018