Stichting WEC Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut beogende instelling en heeft tot doel samen met de internationale organisatie WEC International het Evangelie te verkondigen aan de hele schepping, in het bijzonder aan hen die onbereikt zijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester plus alle langer dan een jaar in Nederland verblijvende werkers van de stichting. Allen zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen beloning voor hun diensten.

De organisatie staat bij de kamer van Koophandel ingeschreven als Stichting WEC Nederland onder nummer 56495439, het RSIN nummer is 852153958. De ANBI registratie van WEC Nederland is 008395913.

De adresgegevens zijn:
Waalstraat 40,
8303DH Emmeloord
telefoon(0527) 616 521

email-con info@wec-nederland.org

BELEIDSPLAN WEC NL – Web version – 2018 pdf-icon

Jaarverslag WEC NL  2017pdf-icon

Jaarrekening Stichting WEC NEDERLAND  2017pdf-icon