Bidden kan de wereld veranderen

Wilt u betrokken worden bij wereldwijde zending? Dat kan door gebed.

Als een mens werkt, werkt een mens. Als een mens bidt, werkt God.

Door gebed kwamen Nebukadnezar en ook dictators van vandaag tot bekering, Manasse en andere vervolgers van vandaag komen tot berouw, koninkrijken van Babylon, Rome, het IJzeren Gordijn en anderen vallen ineen. Het is niet zo dat we voor God werken en zijn zegen erover vragen. Bidden IS het werk zelf, waaruit al het andere werk voortvloeit.

Ook u kunt meedoen om het evangelie in deze wereld te verspreiden. Dit kunt u doen door:

  • Wanneer u actief betrokken wilt raken bij bidden voor onbereikte volken, dan kunt u zich opgeven voor het kwartaalblad van WEC Nederland. Vult u daartoe via het contactformulier een verzoek in. Ook kunt u de gebedskalender via het contactformulier bestellen.
  • Aanvragen van een workshop ‘Gebed voor zending’ in uw gemeente pdf-icon
  • Beginnen van een gebedsgroep voor zending of sluit u aan bij een huidige zendingsgebedsgroep.
   Meer info: mail met gebed@wec-nederland.org
  • Wereldgebed – word lid van de Facebookgroep Globalprayer365.com en ontvang regelmatig gebedsinfo over onbereikte bevolkingsgroepen in de wereld.
  • Nodig WEC uit voor een Gebedsavond in uw gemeente pdf-icon
   ..Gebedsavond