Business-as-Mission

‘Business as Mission is about real, viable, sustainable and profitable businesses; with a Kingdom of God purpose, perspective and impact; leading to transformation of people and societies spiritually, economically and socially – to the greater glory of God’
Mats Tunehag, 2006

“‘Business as Mission'(BAM) gaat over authentieke, levensvatbare, duurzame en winstgevende bedrijven; met het doel een perspectief op het Koninkrijk van God te geven en een impact te hebben die leidt tot transformatie van mensen en samenlevingen op spiritueel, economisch en sociaal gebied, tot eer van God'”
Mats Tunehag, 2006

Business as Mission – WEC moedigt werkers aan hun beroep te gebruiken om mensen te dienen en ze in hun business context vertrouwd te maken met het evangelie. Voorbeelden hiervan zijn management en managementconsulting, medisch en sociaal werk, onderwijs, landbouw, IT, toerisme en het bedrijfsleven.

BAM op velden van WEC dragen bij tot de doelen die teams zich op die velden gesteld hebben. De activiteiten die ontstaan uit BAM initiatieven zullen dus in samenwerking met het WEC veld worden ontwikkeld.