In Mattheüs 28:19 geeft Jezus zijn volgelingen de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Nu, meer dan tweeduizend jaar later, heeft nog meer dan een kwart van de wereldbevolking nauwelijks of geen toegang tot het evangelie. Ons verlangen is dat onder die volken gemeenten ontstaan die God aanbidden. En op hun beurt het evangelie verder verspreiden en nieuwe gemeenten stichten.

Evangelisatie – Het geloof is uit het horen (Romeinen 10:17). Wij delen het woord van God. Wij zaaien het zaad overvloedig, maar in alle nederigheid. Om het evangelie betekenisvol te laten zijn, leren we de taal en de cultuur van degenen die we dienen. Zo kunnen we hen tegemoet komen in hun eigen wereld, zoals Christus kwam in de onze.

Discipelschap – We willen oprecht zijn en dicht bij mensen leven. Voorleven wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn en Gods woord toe te passen in ons leven. We zijn mentor voor wie op weg gaat met Hem.

Gemeente – Ons doel is dat Gods boodschap realiteit wordt in hun eigen cultuur. Zo kunnen gemeenten ontstaan die een geweldige impact hebben op een samenleving. Lokale mensen hebben vanaf het begin de leiding. Wij trainen en begeleiden de kerken naar geestelijke volwassenheid. Zodat zij zelf gaan uitreiken naar de mensen om hen heen.
Meer weten over wat jij kunt doen?