Zendelingen van WEC ontvangen geen salaris. Ook al onze bedieningen, uitzendbases en trainingscentra zijn afhankelijk van giften. Van mensen die ons werk en onze missie van harte ondersteunen. Zo zijn wij samen deel aan wat God doet in deze wereld.

WEC doet geen publiek beroep op mensen om te geven. Wij geloven dat God zal voorzien in onze noden. Dit betekent dat ons werk niet wordt beperkt door vaste budgetten of fondsenwervende campagnes, maar door Gods leiding en beloften.

Wil je een gift geven voor een zendeling of een ander deel van ons werk? Dat kan via NL98 ABNA 0426 839 536 t.n.v. Stichting WEC Nederland.

Omdat wij sinds de invoering van IBAN geen adresgegevens meer krijgen bij de gift, vragen we om ook je adres bij je gift door te geven zodat we eventueel kunnen bedanken. Dit kan ook door een bericht te sturen aan info@wec-nederland.org

Als je gift voor een bepaalde zendelingen of een ander doel is bestemd, vermeld dat er dan bij. Deze gift wordt dan zonder aftrek van onkosten overgemaakt. Het is ook mogelijk WEC testamentair te gedenken. Neem voor meer informatie contact op via financien@wec-nederland.org.

Stichting WEC Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut beogende instelling (ANBI).
Lees hier
meer over ons bestuur, onze beleidsplannen en jaarverslagen.