Onze focus is het stichten van gemeenten op plaatsen waar die nog niet zijn. Wij geloven dat Jezus ons oproept zijn evangelie te brengen in woord en daad. Juist onder onbereikte volken zijn velen arm en vergeten. Wij tonen Jezus’ liefde aan een wereld in nood. Daarnaast zijn veel werkers op een ondersteunende manier bezig om het mogelijk te maken dat onbereikten bereikt worden met de blijde boodschap.

Lees meer over hoe we onze missie in de praktijk brengen:

Gemeentestichting: evangelisatie – discipelschap – kerk
Wat doet WEC: diverse vormen van hulpverlening en ondersteuning

Kennismaken met onbereikte volken?


Blogs

Fam. Hamstra te Gambia

Familie Wolters in Cambodja

Jurrian in Thailand