Geloof
Op God alleen vertrouwen om te voorzien in al onze noden. Om gesloten deuren en harten te openen. Om genade en kracht te ontvangen voor ons leven, werken en dienen. Als Hij roept, zal Hij voorzien.

Gemeenschap
Een internationale familie. Eenheid in Christus, te midden van onze diversiteit. Onze onderlinge relaties en het afleggen van rekenschap aan elkaar zijn belangrijker dan structuur en gezag.

Heiliging
Wij zijn apart gezet voor Christus zelf. Toegewijde volgelingen van Hem. Een dagelijks leven in Gods tegenwoordigheid.

Opoffering
In alles ‘ja’ zeggen tegen God. Zonder dat we onnodig risico’s nemen, zijn we bereid gehoorzaamheid te leren. Ook als dat persoonlijk lijden met zich meebrengt.

Deze vier principes zijn leidend voor WEC International sinds de oprichting in 1913. Oprichter C.T. Studd beschreef WEC’s principe in één kernachtig motto: “Als Jezus Christus werkelijk God is en Zijn leven voor mij gaf, dan kan mijn offer voor Hem nooit te groot zijn!”.