Scholing

Een belangrijke vraag voor de ouders, voor ze weggaan is: waar en hoe kunnen onze kinderen naar school? Net als alle andere ouders wensen zendingsouders het beste voor hun kinderen, ook wat onderwijs betreft.
Er moet gekeken worden naar de lange termijn. Soms zijn de mogelijkheden beperkt en moeten er keuzes gemaakt worden. Als het Nederlands niet goed wordt bijgehouden, kan dit grote gevolgen hebben, als het kind vervolgonderwijs in Nederland gaat volgen. Afhankelijk van de locatie, zijn er verschillende opties voor onderwijs in het buitenland.

Wat voor opties zijn er?
• Afstandsonderwijs Thuis
• Lokale school
• Internationale school
• Zendingskostschool

Afstandsonderwijs Thuis

Tegenwoordig geven veel ouders zelf les, door middel van thuisscholing. In Nederland zijn er twee instituten (IVIO wereldschool en Edufax) die onderwijspakketten verzorgen voor ouders die zelf lesgeven. De wereld-school verzorgt pakketten voor alleen Nederlands (te gebruiken naast lokale of internationale scholing) of volledig Nederlands onderwijs op afstand. Voor meer informatie, zie www.wereldschool.nl.
Edufax biedt alleen pakketten Nederlands, zie www.edufax.nl.

JuffrouwBlom
Juffrouw Blom biedt digitaal materiaal om Nederlands te oefenen. Juffrouw Blom is geen echte, maar een digitale juffrouw die taalles geeft aan leerlingen van de basis- en de middelbare school. Juffrouw Blom levert
computerprogramma’s voor thuisgebruik die kinderen helpen beter te worden in taal, te gebruiken voor kinderen
die op een lokale of internationale school zitten, voor het programma Nederlands. Iedere week een paar uur op de
computer oefenen met taal, zorgt ervoor dat kinderen bij terugkeer in Nederland gemakkelijk mee kunnen komen
in de klas. Website: www.nederlandslereninhetbuitenland.nl.

Onderwijs-JFSG
De Fruytier Scholengemeenschap biedt de mogelijkheid tot reformatorisch middelbaar afstandsonderwijs. Voor
meer info, zie www.jfsg.nl.

Nadelen van de thuisschool zijn onder andere dat het kind niet leert rekening te houden en om te gaan met andere
kinderen in de klas. Dit wordt soms opgevangen door het kind ook voor enkele dagdelen naar een plaatselijke
school te sturen. Verder worden problemen op school ook letterlijk meegenomen naar huis. Een kind luistert vaak
beter naar een vreemde juf of meester dan naar z’n eigen vader of moeder. Ook kost het natuurlijk erg veel tijd
voor (een van) de ouders. En het wordt steeds moeilijker en duurder, naarmate het kind ouder en het onderwijs
ingewikkelder wordt. Het tijdsprobleem kan opgelost worden door speciaal een onderwijskracht uit Nederland te
laten overkomen voor het onderwijs aan de kinderen.

Lokale school

Als er in de plaats waar het gezin woont een goede lokale school is, kunnen de kinderen hierheen. Er moet dan
goed gekeken worden of het niveau van onderwijs voldoende is, wat er aan geestelijke bagage wordt meegegeven
aan dit kinderen en hoe de aansluiting zal zijn als men terug naar Nederland gaat. Meestal zullen de ouders in
ieder geval nog thuis Nederlandse les geven aan hun kinderen, zodat de weg terug naar Nederlands onderwijs
open blijft. Groot voordeel van deze keuze is dat het kind thuis kan blijven wonen en de kosten, vergeleken met de
andere opties, relatief laag zijn. Wel zal de werkdruk voor het kind hoog zijn, door de extra Nederlandse lessen
thuis.

Internationale school

Onderwijs-int-schoolGraceInt--tn

Een andere optie is een internationale school, waar het kind heen kan. Als de ouders dichtbij wonen, kan het kind
thuis blijven wonen. Als dat niet het geval is, moet er een opvanggezin of een tehuis gezocht worden. Het voordeel
is dat kinderen leren omgaan met andere kinderen van hun leeftijd. Ook zijn deze scholen vaak van goede
kwaliteit, met bekwaam personeel en goede faciliteiten. Het nadeel is dat het onderwijs niet altijd aansluit bij het
onderwijs in Nederland, als men weer teruggaat. Ook zijn veel internationale scholen minder internationaal dan
men doet voorkomen en is het vooral een Amerikaanse school. Er moet dan goed gekeken worden naar de
aansluiting met het Nederlandse onderwijs.

Zendingskostschool

Een speciaal soort internationale school is een zendingskostschool in het zendingsland of een buurland.
Hier gaan kinderen drie keer per jaar voor drie maanden heen en hebben dan een maand vrij om bij hun ouders te
zijn. Het voordeel is dat de ouders volledig vrij zijn voor hun zendingstaak en de kinderen, behalve academische
kennis, ook sociale vaardigheden leren. Een nadeel is dat het vaak veel reizen betekent en kinderen lange tijd van
hun ouders gescheiden zijn.

WEC ondersteunt diverse scholen voor zendingskinderen. Twee van deze scholen zijn van WEC, namelijk de
Bourofaye Christian School in Senegal en Sejong Global School in Zuid Korea.

BourofayeChristianSchoolSejongGlobalSchool

Websites over scholing:

www.stichtingnob.nl  –  Stichting Nederlands onderwijs in het buitenland.
www.wereldschool.nl  – De Wereldschool van IVIO verzorgt het afstandsonderwijs voor Nederlandstalige kinderen die in het buiten-land verblijven.
www.edufax.nl  –   Edufax is een dienstverlenende organisatie op het terrein van onderwijskundige ondersteuning aan expatriate gezinnen. Eén van de vele diensten van Edufax is het verzorgen van afstandsonderwijs Nederlandse taal en cultuur.
www.jfsg.nl  –  De Fruytier Scholengemeenschap biedt de mogelijkheid tot reformatorisch middelbaar afstandsonderwijs.
www.nederlandslereninhetbuitenland.nl  –   Juffrouw Blom biedt digitaal materiaal om Nederlands te oefenen.