Drs. R.K. (Kezia) Schoonveld-van der Zwan

Opleiding
Master of Divinity Theologie aan de Vrije Universiteit (1993)
Northumbria Bible College (1995)

Loopbaan
Kezia werkt sinds 1995 bij WEC Internationaal. Ze heeft van 1996 tot 2003 gewerkt in Ghana als Bijbelvertaler en sinds 2003 op het kantoor van WEC Nederland in Emmeloord. Tot 2013  was haar voornaamste taak de zorg voor Mission Kids en gebedscoördinator. Van 2013 tot 2016 was zij adjunct-directeur, en vanaf 2016 maakt zij deel uit van het leiderschapsteam van WEC Nederland. Zij heeft preekconsent van de Protestantse Kerk in Nederland voor het hele land, en spreekt ook andere gemeentes.

Specialisaties
Specifieke onderwerpen: zending, maar alle onderwerpen zijn mogelijk.
Ook mogelijkheid tot workshop over mission kids pdf-icon of bijbelvertaling of voor het verzorgen van een gebedsavond voor zending.

Herman Spronk

hermanLoopbaan
Tijdens zijn werk op Shell Pernis kwam hij tot geloof en al gauw riep God hem om full time in Zijn koninkrijk te gaan werken. Herman nam ontslag bij de Shell, volgde 2 jaar lang de WEC zendingsschool in Glasgow. Van 1972 t/m 1987 mochten hij en zijn vrouw Gillian twee kleine gemeentes in Japan stichten. Daarna waren zij 17 jaar actief bij WEC Nederland, waarvan 12 jaar als nationale directeurs.

De afgelopen 11 jaar waren zij WEC regio directeurs voor O. Azië/Oceanië. In 2014 woonden zij in Singapore waar Gillian gelijktijdig nationaal directeur van WEC Singapore was. Vanaf begin 2015 hebben zij alle verantwoordelijkheden overgedragen aan hun opvolgers in Azië.

Specialisaties

Herman en Gilian zijn vanaf nu weer beschikbaar om o.a. in kerken en kringen voor te gaan. Hun verlangen is om iets van Gods passie voor deze wereld d.m.v. woordverkondiging door te geven.

Tevens verzorgen zij presentaties over o.a. “De wereld in een half uur”, over wat de stand van zaken is m.b.t. de voortgang van het evangelie en wat moet er nog gedaan worden voordat alle volken het evangelie gehoord hebben. Een ander onderwerp dat ze na aan het hart ligt is: “De kerk is groter dan je denkt”. Behalve de opwindende voortgang van het evangelie, komen ook de lessen aan de orde die wij uit de geschiedenis van de zending kunnen leren.

Bert van Drogen

Spreker-BertvanDrogenZending! Wat kunnen wij daar als individu of als kerk/gemeente mee? Dat is een vraag waar velen zich wel mee bezig houden. Het is mijn passie om zending meer bekend te maken in de gemeente.
Als gezin hebben wij mogen dienen op een internationaal internaat voor zendingskinderen in Senegal, West-Afrika. Hier hebben wij van heel dichtbij gezien hoe enorm belangrijk alle verschillende facetten (vertaalwerk, kerkplanting, ondersteunende diensten)van zending zijn. Maar ook de enorme waarde van een Thuisfront commissie en een uitzendende gemeente.

Ik zou het geweldig vinden om bij u langs te komen om te delen uit eigen ervaringen, maar ook om samen met uw gemeente te kijken hoe u als gemeente of als individu meer betrokken kunt zijn bij wereldwijde zending.
Voor de diverse mogelijkheden om mij uit te nodigen kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Paul Ogutu

spreker-OgutuPaul Ogutu and his wife Sabine, joined Cornerstone Bible College (WEC, MTC) in 2011. PAUL (BA, BS, MM, MABS, MDiv) has worked with several missionary organizations. He completed his theological and seminary studies in the USA. Paul serves as a Bible and Homiletics lecturer and assistant dean of studies at Cornerstone. He enjoys football and music and is coach of one of the teams of the local football club of Beugen(Brabant).

Specialisaties

Paul enjoys to preach expository sermons from all biblical texts or topics that are assigned to him. English is his preferred language of communication.

Hans Frinsel

sprekers-hans-en-carlaLoopbaan

Hans deed zijn zendingsopleiding aan het Missionary Training College in Glasgow en vertrok in 1976 naar Guinée-Bissau. Na zijn huwelijk met Carla en een jaar studie in Heverlee gingen ze samen weer naar Guinée-Bissau en pionierden daar onder een onbereikt moslim volk.
In 1992 keerden zij terug naar Nederland waar Hans 12 jaar gewerkt heeft bij stichting Tot Heil des Volks als directeur en later als hoofdredacteur van maandblad De Oogst.
In 2006 keerden zij terug naar de WEC als interim directeursechtpaar op Cornerstone. In 2008 vertrokken ze opnieuw naar Guinée-Bissau om het werk onder hetzelfde moslim volk weer op te pakken. Sinds 2016 zijn ze weer in Nederland en willen graag het zendingswerk onder aandacht van kerken en gemeentes brengen.

Specialisaties
Hans ging regelmatig voor in een verscheidenheid aan evangelische gemeentes en is vanaf nu weer beschikbaar voor preekbeurten. In het kader van spreken over zending belicht hij graag de geestelijke ontwikkelingen in de wereld in het licht van Gods Woord, maar ook de situatie van de lijdende kerk.

Albert Aartsma

Albert en zijn vrouw Trea deden hun theologische opleiding aan het Birmingham Bible Institute in Engeland. Ze maken sinds 1988 deel uit van WEC Nederland en werkten van 1991 -2000 in Burkina Faso waar ze betrokken waren bij gemeenteopbouw, training en onderwijs en kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Van 2005 tot eind 2010 waren ze samen adjunct directeur van WEC Nederland. In de jaren daarna vervulden ze verschillende taken op het kantoor van WEC Nederland en deden ze beide een missionaire masteropleiding, opnieuw in Birmingham.

Albert spreekt graag tot opbouw van de gemeente en haar leden vanuit zijn visie om hen te inspireren in het ontwikkelen van een missionaire identiteit.  Hij spreekt vanuit zijn ervaringen en streeft naar praktische toepasbaarheid vanuit de gedachte dat het evangelie als een boodschap van hoop en redding alleen effectief gecommuniceerd kan worden door mannen en vrouwen die er zelf in geloven en ernaar leven.