Hulp aan verslaafdenBetel –  Hulp voor hen die worstelen met verslavingen, dakloosheid en langdurige werkloosheid. Betel heeft in 24 landen herstelprogramma’s om mensen terug te brengen naar een gezonde, onafhankelijke levensstijl.

Kinderen in crisis – Rainbows of Hope Hoop voor kinderen in nood. Miljoenen kinderen wereldwijd lijden pijn en hebben trauma’s. Rainbows of Hope brengt herstel en hoop in Jezus’ naam aan kinderen, jongeren en gezinnen. Daarnaast traint RoH kerken, ouders en kinder- en jeugdwerkers in het uitreiken naar kinderen in nood.

Media en kunst – Resonance traint lokale gelovigen in het ontwikkelen van hun eigen liederen en een manier van evangelieverkondiging die past in hun cultuur. WEC is ook actief in Bijbelvertaalwerk en het produceren van boeken, Bijbelstudie- en evangelisatiemateriaal.
Radio Worldwide leidt mensen op die radioprogramma’s kunnen maken voor christelijke radiostations.

Business as Mission – WEC moedigt werkers aan hun beroep te gebruiken om mensen te dienen en ze in hun business context vertrouwd te maken met het evangelie. Voorbeelden hiervan zijn management en managementconsulting, medisch en sociaal werk, onderwijs, landbouw, IT, toerisme en het bedrijfsleven.

Ondersteuning – WEC heeft 21 uitzendbases, zes trainingscentra en ondersteunt diverse scholen voor zendingskinderen. Twee van deze scholen zijn van WEC. WEC Nederland zendt werkers uit naar Bourofaye Christian School in Senegal. Verder hebben wij altijd mensen nodig die zich willen inzetten op het gebied van financiën, IT, media, administratie, onderwijs, pastorale zorg, koken, onderhoud en training.

Voorlichting en scholing – Cornerstone Om je goed voor te bereiden kun je op de Missie Trainingsinstituut van WEC, Cornerstone in Beugen, een één- of tweejarige opleiding doen. Om alvast in de stemming te komen of voor mensen met een drukke werkkring die toch meer willen weten over zending, zijn er ook curssussen modulair te volgen. Voor accommodatie kan worden gezorgd.

Gemeentestichting – In Mattheüs 28:19 geeft Jezus zijn volgelingen de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Nu, meer dan tweeduizend jaar later, heeft nog meer dan een kwart van de wereldbevolking nauwelijks of geen toegang tot het evangelie. Ons verlangen is dat onder die volken gemeenten ontstaan die God aanbidden. En op hun beurt het evangelie verder verspreiden en nieuwe gemeenten stichten. [Meer]

Meer weten over hoe jij kunt bijdragen?

Klik op de link: Wat kan jij doen?