WEC International is altijd een pionierszending geweest; Jezus verkondigen over culturele grenzen heen. Daar waar Hij het minst bekend is!

geen-offertegroot-grIn 1913 ervoer Charles T. Studd, voormalig Brits cricketspeler, dat God hem riep om een nieuwe zendingsorganisatie te beginnen. Hij had menige jaren gediend in China en India. Vol passie vertrok hij op 53-jarige leeftijd, ondanks zijn slechte gezondheid, naar Congo in Afrika. Hij wilde de mensen daar God zien aanbidden.

“Als Jezus Christus werkelijk God is en Zijn leven voor mij gaf, dan kan mijn offer voor Hem nooit te groot zijn”. Dit was het antwoord dat C.T. Studd gaf aan degenen die vonden dat hij te oud, te ziek of te excentriek was om een dergelijke zending te beginnen. Zijn woorden zijn het motto geworden van WEC. Want tijdens zijn reis naar Congo zei God tegen Studd dat deze reis niet alleen voor Afrika zou zijn, maar voor de hele wereld.

God heeft woord gehouden. Hij veranderde dit ongelooflijke avontuur in een zendingsbeweging die sindsdien
vele miljoenen levens heeft geraakt. Al voor Studds overlijden waren er teams actief in Centraal- en
West-Afrika, het Amazonegebied, het Midden-Oosten en de Himalayaregio. Elke periode bracht nieuwe
uitdagingen met zich mee, maar ook steeds weer nieuwe mogelijkheden voor het evangelie. De afgelopen
decennia is WEC gegroeid, omdat mannen en vrouwen Gods roeping ervoeren om het evangelie te brengen
aan de onbereikten.

Het aantal nieuwe werkers uit Zuid-Amerika en Azië, het vroegere zendingsveld, is inmiddels groter dan
werkers uit westerse landen. Terwijl WEC zich opmaakt voor de toekomst, heeft het haar internationalisering
gemarkeerd door het hoofdkantoor te verplaatsen van Engeland naar Singapore. Zending is veranderd; het is
lokaal en globaal. Het is de gehele kerk die het gehele evangelie brengt aan de gehele wereld.

Meer lezen over C.T. Studd?