U kunt uit onderstaande titels een keuze maken.

Hoe kunt u bestellen?

U kunt met behulp van een mailtje naar shop@wec-nederland.org uw bestelling doorgeven voor de WEC uitgaven. Wij informeren u dan zo spoedig mogelijk wat de exacte kosten zijn (inclusief porto). Indien u hiermee akkoord gaat wordt de bestelling u toegezonden. Wij verwachten van u dat u dit eindbedrag binnen 14 dagen na bezorging zult overmaken op bankrekening NL98 ABNA 0426 8395 36 t.n.v. van WEC Nederland o.v.v. boekbestelling. Vergeet niet om duidelijk uw naam, adres, postcode woonplaats te vermelden.

Vragen
Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u met ons contact opnemen via shop@wec-nederland.org. U kunt ons ook even bellen (0527) 616 521. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

*Alle prijzen in onze shop zijn exclusief verzendkosten.

.

geen-offertegroot-grGeen offer te groot

Auteur: Eileen Vincent  |  Uitgave: WEC Internationaal, 2007; 196 blz.;
ISBN: 9789076810706;
Prijs:12,90
Beschrijving
Het levensverhaal van C.T. Studd, stichter van WEC. Aangrijpend verhaal van een
miljonairszoon die niets te veel was om God te volgen. De rol en het aandeel van
zijn vrouw Priscilla worden eerlijk belicht.

.
.

……..
de-wereld-in-met-kinderenDe wereld in.. met kinderen

subtitel: “Handleiding voor ouders en zendingsorganisaties.” Vertaald en bewerkt
met toestemming uit het Engels door: Maudy de Jong en Kezia Schoonveld
Prijs: € 15,00
Beschrijving
Als een echtpaar besluit de zending in te gaan, heeft dat effect op alle gezinsleden.
Meestal voor de rest van hun leven en daarom is een goede voorbereiding erg
belangrijk. Door de drukte hebben ouders zelf weinig tijd om hun kinderen te
ondersteunen in de voorbereiding. WEC heeft programma’s en activiteiten opgezet
om kinderen van ouders die zich voorbereiden om uitgezonden te worden, te helpen
met hun voorbereiding. Dit is gemaakt tot een handleiding voor ouders en
zendingsorganisaties, inclusief werkbladen voor kinderen. De werkbladen zijn digitaal beschikbaar en mogen
gekopieerd worden door degenen die deze handleiding hebben gekocht.WEC wil graag ervaringen en
materiaal delen, om zo ook andere organisaties behulpzaam te zijn in de voorbereiding van kinderen van
uitgezonden werkers.
Deze handleiding is oorspronkelijk verschenen onder de titel “Into the world… withchildren; a guide
for Parents and Sending Agencies” in 2011 door Steve Bryant.
Dit was een revisie van “Prefield Orientation for Children; A guide for sending Agencies and Parents.”

Voor (gratis) Brochures over Mission Kids bekijk de WECpagina over Mission Kids.

 

.blikop-chinaBlik op China
Auteur: Glenn Myers; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2007;
ISBN: 9789076810300; 73 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Voor het grootste deel van de christelijke geschiedenis zijn de Chinezen
ondervertegenwoordigd
geweest in de wereldwijde Kerk. Eindelijk worden ze genoemd, in aantallen,
en door hun leven en lijden herinneren ze er ons allemaal aan hoe hoog Christus’
maatstaven zijn.
.
.
..
Blik op de Arabische wereld-grBlik op de Arabische Wereld
Auteur: Glenn Myers; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2008;
ISBN: 9789076810720; 74 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Dit boek is een algemene inleiding tot de belangrijkste tendensen in de Arabische
wereld, die van invloed zijn op het christelijk leven en getuigenis. Het is gebaseerd
op vele interviews met mensen die actief werken in, of voor de Arabische wereld,
naast een verzameling uit enige gedrukte bronnen en andere media. Glenn Myers
is er weer in geslaagd om dit zeer beknopte en informatieve boekje op de markt te
brengen.

.blikop-deGoudenDriehoekenJapan-Blik op de Gouden driehoek en Japan
Auteur: Glenn Myers; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2008;
ISBN: 9789076810713; 80 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Myanmar, Thailand en Cambodja delen een lange geschiedenis en cultureel erfgoed.
Japan is een unieke, geïsoleerde supermacht.  Japan kende driehonderd jaar geleden
een eeuw lang kerkgroei. In Myanmar werden veel mensen christen, nadat ze besloten
dat Victoriaanse zendelingen een vervulling waren van oeroude profetieën van stammen.
De christelijke gemeenschap in Cambodja is in de laatste 10 jaar gegroeid van ongeveer
1.000 mensen tot een geclaimd aantal van 100.000. En tegenwoordig toont een langzaam
groeiende kerk in Thailand frisse energie en leven. Glenn Myers is er in geslaagd om
in dit zeer beknopte en informatieve boekje de historische variatie van elk land weer
te geven, naast de huidige realiteit en uitdaging voor de toekomst.
.

 

blikop-dezonen vd mogoelsBlik op de zonen van de Mogoels
Auteur: Glenn Myers; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2010;
ISBN: 9789076810331; 68 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Het verhaal van het evangelie in Pakistan,  Afghanistan en Bangladesh. Gebaseerd op vele
interviews heeft dit boekje een bijzonder en weinig bekend verhaal te vertellen. Te midden
van terreur, oorlog, armoede en de opkomst van de islam, komen op de meest onverwachte
plekken mensen tot geloof in Christus en ontstaan nieuwe gemeenten. Glenn Myers is er
weer in geslaagd om in dit zeer beknopte en informatieve boekje op de markt te brengen..

.

.blikop-kinderen in noodBlik op Kinderen in nood

Auteur: Glenn Myers en Tara Smith; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2007;
ISBN: 9789076810317; 70 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Straatkinderen, kindsoldaten, kinderen gevangen in de wereldwijde seksindustrie,
kinderarbeid… Dit boekje laat de hartverscheurende wereld van kinderen in een
crisissituatie zien, maar ook enkele antwoorden van christenen hierop.
.
.
.

.onbevreesdvoorhetheiligebos-Onbevreesd voor het heilige bos
Auteur: Ronaldo Lidorio; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2008;
ISBN: 9789076810737; 120 blz.
Prijs: € 9,95
Beschrijving
Dit boek vertelt over de zending naar de Konkomba’s in Noord Ghana.
De Konkomba’s zijn nauwelijks aangetast door de moderne wereld: een vreemdeling is
iemand die woont in een dorpje zeven kilometer verderop; er zitten maar zes dagen in een
week en er bestaat niet zoiets als een jaar; polygamie is een deugd en trouwen kun je door
je zus in te ruilen voor een bruid.
Hier hebben niet de stamhoofden de macht in handen, maar toverdokters die hun kunsten al
eeuwenlang uitoefenen. Het bos wordt al generaties lang als heilig beschouwd. Je kans er te
overleven is groter als je er bang voor bent…

.

whatever-happenedWhatever happened to C.T. Studd’s mission?
Printen
Prijs: € 11,95

.

.

.

.

.

.

Boeken van andere uitgeverijen:

Ik wilgeenwraakIk Wil Geen Wraak
Jonathan Carshwell, Joanna Wright & Joanna Wright; Het Drama Van Malatya;
In het Nederlands en Engels verkrijgbaar – Paperback | 2009  ||  Ark Media
Prijs: € 11,95
Beschrijving
Susanne Geske vertelt in dit boek haar buitengewone levensverhaal. Ze was bereid om
alles op te geven voor God. In Turkije kwam ze erachter welk groot offer ze met haar
kinderen moest brengen. Ze besloot om na de moord niet te vertrekken, maar daar te
blijven waar God haar geroepen had.
Nederlandse vertaling van ‘Married to a martyr’

.

.

Kerk voordeBuurtKerk voor de buurt
Ds. René van Loon; ISBN 9789023924494; 132 blz.; IZB
Prijs: € 13,90
Beschrijving
Kerk voor de Buurt is geschreven door Ds.René van Loon. Hij beschrijft op een hele
verfrissende wijze hoe je als kerkelijke gemeente iets kunt betekenen voor je dorp
of wijk.
Veel kerkelijke gemeenten willen meer voor hun directe omgeving betekenen en Gods
liefde aanwezig laten zijn in het dorp of de stadswijk.
In dit boek laat René van Loon zien dat het mogelijk is kerk te zijn voor de buurt. Stap
voor stap neemt hij zijn lezers mee in het denkproces dat een plaatselijke gemeente
door kan maken. Hij laat zien welke keuzes gemaakt moeten worden en waar kansen
liggen. Hij onderscheidt daarbij twee sporen: enerzijds algemene dienstbaarheid aan iedereen, los van
geloof of achtergrond, en anderzijds hulp bij geloofsvragen voor iedereen die meer over het christelijk
geloof wil weten. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden die het gemeenten mogelijk maken meteen aan
de slag te gaan. In samenwerking met IZB Hoe kun je christen zijn in je directe omgeving? Sluit aan bij de
missionaire tour van de Protestantse Kerk in Nederland René van Loon is predikant van de Hervormde
wijkgemeente Schollevaar te Capelle aan den IJssel en heeft vele jaren ervaring in missionair werk.


ShortTerm-tn150Short term, goed voorbereid naar het buitenland
Wilma Brons, Anjo van der Hooning, Geanne Klapwijk;
Uitgave: Uitgeverij Kok, Kampen, 2008; ISBN: 9789029718738; 189 blz. ;
Voorhoeve
Prijs: ± € 14,50
Beschrijving
Je wilt voor een periode naar het buitenland. Meewerken aan ontwikkelingswerk of
zending, of voor stage. Bij zo’n ‘short term’ komt het nodige kijken. Short term biedt de
info die je nodig hebt. Om tevoren te lezen, als hulp bij je planning en voorbereiding,
om mee te nemen in je rugzak. En om door je thuisfront te laten lezen. Wilma Brons,
Annjo van der Hooning en Geanne Klapwijk studeerden verpleegkunde en liepen een
paar maanden stage in een kliniek in Malawi.  Naast hen werkten verschillende
deskundigen op gebied van zending en ontwikkelingshulp aan dit boek mee.
.
.
.
ploeteren en pionierenPloeteren & Pionieren
Ark Media, 184 pagina’s; ISBN 978 90 33818 90 5
Prijs: € 16,95
Beschrijving
Emerging church is een internationale beweging die zoekt naar nieuwe manieren van
kerk zijn.
De auteurs van Ploeteren en pionieren laten zien wat er in Nederland leeft rond
emerging church en beschrijven vijf inspirerende levensverhalen van pioniers. Pioniers
zijn de mensen die Gods volk de richting wijzen. In dit boek ontmoet je de pioniers van
deze tijd. Zij zijn niet bang om uit het warme bed van de christelijke omgeving te stappen.
Gepassioneerd door Jezus brengen zij licht op plaatsen in ons land waar het al lang heel
donker is!
.
.

GrensverleggendGrensverleggend
Matthijs Vlaardingerbroek, Uitg.Medema € 16,95; paperback; 296 pagina’s
Prijs: € 16,95
Beschrijving
Grensverleggend – missionair gemeente zijn vanuit je identiteit
‘Maak alle volken tot mijn discipelen’, is de opdracht die Jezus geeft. Maar hoe vul je dat
als kerk of gemeente in? Hoe kun je als kerk je omgeving bereiken op een manier die bij
je past? Grensverleggend bevat naast adviezen ook veel ervaringsverhalen en praktische
tips. Het is met name geschreven voor leiders die hun gemeente willen begeleiden in het
proces van opnieuw missionair zijn. Maar het is ook zeer de moeite waard voor anderen
met een hart voor de mensen in deze wereld.