U kunt uit onderstaande titels een keuze maken.

Hoe kunt u bestellen?

U kunt met behulp van een mailtje naar shop@wec-nederland.org uw bestelling doorgeven voor de WEC uitgaven. Wij informeren u dan zo spoedig mogelijk wat de exacte kosten zijn (inclusief porto). Indien u hiermee akkoord gaat wordt de bestelling u toegezonden. Wij verwachten van u dat u dit eindbedrag binnen 14 dagen na bezorging zult overmaken op bankrekening NL98 ABNA 0426 8395 36 t.n.v. van WEC Nederland o.v.v. boekbestelling. Vergeet niet om duidelijk uw naam, adres, postcode woonplaats te vermelden.

Vragen
Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u met ons contact opnemen via shop@wec-nederland.org. U kunt ons ook even bellen (0527) 616 521. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

*Alle prijzen in onze shop zijn exclusief verzendkosten.

..……..de-wereld-in-met-kinderenDe wereld in.. met kinderen

subtitel: “Handleiding voor ouders en zendingsorganisaties.” Vertaald en bewerkt
met toestemming uit het Engels door: Maudy de Jong en Kezia Schoonveld
Prijs: € 15,00
Beschrijving
Als een echtpaar besluit de zending in te gaan, heeft dat effect op alle gezinsleden.
Meestal voor de rest van hun leven en daarom is een goede voorbereiding erg
belangrijk. Door de drukte hebben ouders zelf weinig tijd om hun kinderen te
ondersteunen in de voorbereiding. WEC heeft programma’s en activiteiten opgezet
om kinderen van ouders die zich voorbereiden om uitgezonden te worden, te helpen
met hun voorbereiding. Dit is gemaakt tot een handleiding voor ouders en
zendingsorganisaties, inclusief werkbladen voor kinderen. De werkbladen zijn digitaal beschikbaar en mogen
gekopieerd worden door degenen die deze handleiding hebben gekocht.WEC wil graag ervaringen en
materiaal delen, om zo ook andere organisaties behulpzaam te zijn in de voorbereiding van kinderen van
uitgezonden werkers.
Deze handleiding is oorspronkelijk verschenen onder de titel “Into the world… with children; a guide
for Parents and Sending Agencies” in 2011 door Steve Bryant.
Dit was een revisie van “Prefield Orientation for Children; A guide for sending Agencies and Parents.”

Voor (gratis) Brochures over Mission Kids bekijk de WECpagina over Mission Kids.

.blikop-chinaBlik op China
Auteur: Glenn Myers; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2007;
ISBN: 9789076810300; 73 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Voor het grootste deel van de christelijke geschiedenis zijn de Chinezen
ondervertegenwoordigd
geweest in de wereldwijde Kerk. Eindelijk worden ze genoemd, in aantallen,
en door hun leven en lijden herinneren ze er ons allemaal aan hoe hoog Christus’
maatstaven zijn.

..


blikop-deGoudenDriehoekenJapan-
De Gouden driehoek en Japan

Auteur: Glenn Myers; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2008;
ISBN: 9789076810713; 80 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Myanmar, Thailand en Cambodja delen een lange geschiedenis en cultureel erfgoed.
Japan is een unieke, geïsoleerde supermacht.  Japan kende driehonderd jaar geleden
een eeuw lang kerkgroei. In Myanmar werden veel mensen christen, nadat ze besloten
dat Victoriaanse zendelingen een vervulling waren van oeroude profetieën van stammen.
De christelijke gemeenschap in Cambodja is in de laatste 10 jaar gegroeid van ongeveer
1.000 mensen tot een geclaimd aantal van 100.000. En tegenwoordig toont een langzaam
groeiende kerk in Thailand frisse energie en leven. Glenn Myers is er in geslaagd om
in dit zeer beknopte en informatieve boekje de historische variatie van elk land weer
te geven, naast de huidige realiteit en uitdaging voor de toekomst.
.

blikop-dezonen vd mogoelsBlik op de zonen van de Mogoels
Auteur: Glenn Myers; Uitgave: WEC Internationaal, NL, 2010;
ISBN: 9789076810331; 68 blz.
Prijs: € 7,95
Beschrijving
Het verhaal van het evangelie in Pakistan,  Afghanistan en Bangladesh. Gebaseerd op vele
interviews heeft dit boekje een bijzonder en weinig bekend verhaal te vertellen. Te midden
van terreur, oorlog, armoede en de opkomst van de islam, komen op de meest onverwachte
plekken mensen tot geloof in Christus en ontstaan nieuwe gemeenten. Glenn Myers is er
weer in geslaagd om in dit zeer beknopte en informatieve boekje op de markt te brengen..

..

Boeken van andere uitgeverijen:

Kerk voordeBuurtKerk voor de buurt
Ds. René van Loon; ISBN 9789023924494; 132 blz.; IZB
Prijs: € 13,90
Beschrijving
Kerk voor de Buurt is geschreven door Ds.René van Loon. Hij beschrijft op een hele
verfrissende wijze hoe je als kerkelijke gemeente iets kunt betekenen voor je dorp
of wijk.
Veel kerkelijke gemeenten willen meer voor hun directe omgeving betekenen en Gods
liefde aanwezig laten zijn in het dorp of de stadswijk.
In dit boek laat René van Loon zien dat het mogelijk is kerk te zijn voor de buurt. Stap
voor stap neemt hij zijn lezers mee in het denkproces dat een plaatselijke gemeente
door kan maken. Hij laat zien welke keuzes gemaakt moeten worden en waar kansen
liggen. Hij onderscheidt daarbij twee sporen: enerzijds algemene dienstbaarheid aan iedereen, los van
geloof of achtergrond, en anderzijds hulp bij geloofsvragen voor iedereen die meer over het christelijk
geloof wil weten. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden die het gemeenten mogelijk maken meteen aan
de slag te gaan. In samenwerking met IZB Hoe kun je christen zijn in je directe omgeving? Sluit aan bij de
missionaire tour van de Protestantse Kerk in Nederland René van Loon is predikant van de Hervormde
wijkgemeente Schollevaar te Capelle aan den IJssel en heeft vele jaren ervaring in missionair werk.


ShortTerm-tn150Short term, goed voorbereid naar het buitenland
Wilma Brons, Anjo van der Hooning, Geanne Klapwijk;
Uitgave: Uitgeverij Kok, Kampen, 2008; ISBN: 9789029718738; 189 blz. ;
Voorhoeve
Prijs: ± € 14,50
Beschrijving
Je wilt voor een periode naar het buitenland. Meewerken aan ontwikkelingswerk of
zending, of voor stage. Bij zo’n ‘short term’ komt het nodige kijken. Short term biedt de
info die je nodig hebt. Om tevoren te lezen, als hulp bij je planning en voorbereiding,
om mee te nemen in je rugzak. En om door je thuisfront te laten lezen. Wilma Brons,
Annjo van der Hooning en Geanne Klapwijk studeerden verpleegkunde en liepen een
paar maanden stage in een kliniek in Malawi.  Naast hen werkten verschillende
deskundigen op gebied van zending en ontwikkelingshulp aan dit boek mee.
.
..
ploeteren en pionierenPloeteren & Pionieren
Ark Media, 184 pagina’s; ISBN 978 90 33818 90 5
Prijs: € 16,95
Beschrijving
Emerging church is een internationale beweging die zoekt naar nieuwe manieren van
kerk zijn.
De auteurs van Ploeteren en pionieren laten zien wat er in Nederland leeft rond
emerging church en beschrijven vijf inspirerende levensverhalen van pioniers. Pioniers
zijn de mensen die Gods volk de richting wijzen. In dit boek ontmoet je de pioniers van
deze tijd. Zij zijn niet bang om uit het warme bed van de christelijke omgeving te stappen.
Gepassioneerd door Jezus brengen zij licht op plaatsen in ons land waar het al lang heel
donker is!
.
GrensverleggendGrensverleggend
Matthijs Vlaardingerbroek, Uitg.Medema € 16,95; paperback; 296 pagina’s
Prijs: € 16,95
Beschrijving
Grensverleggend – missionair gemeente zijn vanuit je identiteit
‘Maak alle volken tot mijn discipelen’, is de opdracht die Jezus geeft. Maar hoe vul je dat
als kerk of gemeente in? Hoe kun je als kerk je omgeving bereiken op een manier die bij
je past? Grensverleggend bevat naast adviezen ook veel ervaringsverhalen en praktische
tips. Het is met name geschreven voor leiders die hun gemeente willen begeleiden in het
proces van opnieuw missionair zijn. Maar het is ook zeer de moeite waard voor anderen
met een hart voor de mensen in deze wereld.